SVS zahájila rekonstrukci vodovodu v České Lípě

18. září 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Nápoje a voda v potravinách

SVS  unnamed

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí další plánovanou investiční akci roku 2015 – rekonstrukci poruchového vodovodu v České Lípě, v ulici Na Ptačí louce. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodovod v ulici Na Ptačí louce v městské části Kopeček je ve špatném technickém stavu a poruchový, proto SVS rozhodla o jeho výměně. Součástí stavby je napojení rekonstruovaného úseku na navazující řady a přepojení všech stávajících domovních vodovodních přípojek na trase. Závěrem bude provedena obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou. Investorem rekonstrukce vodovodu je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 8. září 2015. Stavební práce začaly 16. září 2015 a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. října 2015.

Naše voda, plánek lokality SVS

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace