SVS zahájila rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Podbořanech

Aktualizováno 3. února 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS - Podbořany

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další z plánovaných investičních akcí roku 2016 – rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v Podbořanech, v ulici Antonína Dvořáka. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizační stoka z betonu z roku 1969 je v nevyhovujícím technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Beton je silně zkorodovaný, popraskaný a jsou zjevné díry ve dně, což je příčinou vzniku kaveren. V souběhu s kanalizací ve vzdálenosti asi metr od ní je vedený vodovod z litiny pocházející z let 1955 a 1966, který bude rekonstruován zároveň s kanalizací. Součástí rekonstrukcí je přepojení všech stávajících devíti domovních vodovodních přípojek a 17 domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí na trase. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25. ledna 2016, výkopové povolení bylo vydáno k 1. únoru 2016. Stavební práce tak budou zahájeny v nejbližších dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. července 2016.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 78,6 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace