SVS zahájila rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Litvínově

28. února 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

SVS - opravy infrastruktury - 1

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Mostecku další letošní rekonstrukci poruchové kanalizace a inkrustovaného vodovodu v Litvínově. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík. Rekonstruovaná kanalizace a vodovod v Mostecké ulici zajistí podle generálního ředitele SVS Bronislava Špičáka do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou i odvádění odpadních vod pro přibližně 2000 připojených obyvatel. „Rekonstrukci kanalizace i vodovodu provedeme úsporně v rámci jedné stavby. Stavba bude koordinována s městem Litvínov a ČEZ Teplárenská a. s,“ uvedl Špičák.

Stávající kanalizační řad v Mostecké ulici je z betonu vejčitého profilu 600 x 900 mm. Pochází z 30. let minulého století. Jak prokázala kamerová prohlídka, je stoka ve špatném technickém stavu, má vymleté a místy chybějící dno i boky. V souběhu s kanalizací ve vzdálenosti 3-8 metrů je veden litinový vodovod vnitřního průměru 100 mm z roku 1924. Vykazuje silnou inkrustaci (přes 40%), proto SVS rozhodla o současné rekonstrukci kanalizace i vodovodu.

V rámci investiční akce SVS bude pro kanalizaci nově použito kameninové potrubí o vnitřním průměru 700 mm v délce 186,56 metrů a průměru 300 mm v délce 50 metrů. Pro vodovod bude použito litinové potrubí o vnitřním průměru 100 mm v délce 98,96 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 9 vodovodních a 9 kanalizačních přípojek na trase, rekonstrukce 7 revizních kanalizačních šachet a 2 podzemních hydrantů.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude probíhat v koordinaci s RWE a. s. a Severočeskou Teplárenskou a. s. a bude zahájena výkopovými pracemi 2. března. 2014. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. května 2014. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace, kterou zčásti bude financovat město Litvínov za finanční spoluúčasti ostatních „síťařů“.

Naše voda, ilustrační foto SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace