SVS zahájila rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Jablonci nad Nisou

Aktualizováno 9. června 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

opravy infrastruktury - 6

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila v Jablonci nad Nisou další plánovanou investiční akce roku 2014 – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici Ladova. Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizace v ulici Ladova pochází z předválečných let, je z betonových trub vejčitého tvaru vnitřního průměru 300/450 mm. Kamerová prohlídka prokázala místy zborcené části trub a chybějící dna, v důsledku čehož vznikají kaverny. Ocelový vodovodní řad vnitřního průměru 80/70 mm pochází z roku 1930, je silně inkrustovaný a často poruchový. V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace nově použito hrdlové kameninové potrubí o vnitřním průměru 400 mm v celkové délce 550,7 metrů. Bude přepojeno také 19 stávajících domovních kanalizačních přípojek a přípojky od uličních vpustí na trase. Pro rekonstruovaný úsek vodovodu bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu vnitřního průměru 80 mm v celkové délce 585,1 metrů. Přepojeno bude i 17 stávajících vodovodních přípojek. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu.

Investorem stavby je SVS. Vlastní výkopové práce byly zahájeny ve 23. týdnu. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. srpna 2014. Stavba bude probíhat v koordinaci s rekonstrukcí plynovodu a přípojek, jejímž investorem je RWE a. s., a dále pak s rekonstrukcí místní komunikace, jejímž investorem je Statutární město Jablonec nad Nisou. V souběhu s kanalizací a plynovodem bude rovněž položena chránička pro sdělovací kabely, jejímž investorem je GREPA Networks.

Naše voda, ilustrační foto: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace