SVS zahájila rekonstrukci kanalizace v Čížkovicích

20. srpna 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

SVS - opravy infrastruktury - 5

Další akci zahájila Severočeská vodárenská společnost (SVS). Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík s tím, že jde o rekonstrukci kanalizace v Čížkovicích, v Husově ulici.

Koncová větev jednotné kanalizace v Husově ulici, vedená prostředkem asfaltové komunikace, odvádí odpadní vody z přilehlých objektů. Kanalizace byla uvedena do provozu v roce 1926 a dnes je vlivem stáří ve špatném technickém stavu, silně zkorodovaná, místy potrubí chybí a vznikají kaverny. SVS proto rozhodla o její rekonstrukci. Souběžně vedený vodovod z PVC z roku 1987 rekonstrukci nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bude nahrazena původní betonová kanalizace potrubím z kameniny průměru 300 mm v délce 145 metrů, včetně přepojení stávajících 27 kanalizačních přípojek na trase. Závěrem stavby bude provedena obnova asfaltového povrchu v celé šíři komunikace. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. srpna 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. října 2013. Rekonstruovaná kanalizace přispěje k bezporuchovému odvádění odpadních vod od přibližně 95 připojených obyvatel daného úseku.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 18 staveb za celkových 44 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 109 milionů korun, což zahrnuje i větší rekonstrukce ČOV Litoměřice a ČOV Hošťka.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace