SVS zahájila rekonstrukci ČOV v Ročově a kanalizace v Lovosicích

6. května 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

ročov

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další investiční akce – rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Ročov a rekonstrukci staré kanalizace a poruchového vodovodu v Lovosicích. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

V Ročově žije celkem cca 550 obyvatel, ale odkanalizován je pouze Horní Ročov se 185 obyvateli. Splaškové vody natékají gravitačně oddílnou kanalizací na místní čistírnu odpadních vod. Jde o mechanicko-biologickou ČOV, zrekonstruovanou v roce 2001 s kapacitou 260 EO (ekvivalentních obyvatel). Na přítoku má objekt hrubého předčištění vybavený ručně stíranými česlemi. Přečištěné vody jsou z ČOV přes měrný objekt vypouštěny do Klášterského potoka.

V rámci investiční akce SVS dojde ke stavební a technologické rekonstrukci stávající čistírny. ČOV bude po rekonstrukci mechanicko-biologická s uskladněním kalu v aerobních podmínkách a dojde ke zpevnění ploch v areálu i příjezdové cesty. Celá stavba bude probíhat uvnitř oploceného areálu ČOV za provozu. Při rekonstrukci se nepředpokládají žádné delší odstávky kromě několika krátkodobých odstávek zejména při přepojování části elektro. Použitím nových technologií dojde ke zkvalitnění procesu čištění odpadních vod.

Stávající kanalizační stoka v Lovosicích, v Příčné ulici je ve špatném technickém stavu – koroze betonu je do 50 %, jsou netěsné spoje, deformace a místy chybně osazené přípojky – proto SVS rozhodla o rekonstrukci. V souběhu s kanalizací je vedený litinový vodovod vnitřního průměru 60 mm, v posledních letech opakovaně poruchový, proto bude vyměněn zároveň s kanalizací. Součástí stavby je přepojení všech 29 stávajících domovních kanalizačních přípojek a přípojek od uličních vpustí a 15 vodovodních přípojek na trase. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 12. března 2015.

Naše voda, plánek lokality (Ročov): SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace