SVS zahájila rekonstrukci čistírny odpadních vod v Bělušicích

24. února 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

ČOV přidávání kyslíku - IMG_3884

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Mostecku rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Bělušice. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Splaškové vody z kanalizačního systému obce Bělušice natékají gravitační kanalizací na místní čistírnu odpadních vod. Jde o mechanicko-biologickou ČOV v třílinkovém provedení, s kapacitou 900 ekvivalentních obyvatel (EO). Její technologie je na hranici životnosti, proto SVS rozhodla o její výměně, jež zároveň zvýší kapacitu ČOV až na 1100 EO.

V rámci investiční akce bude zachována základní stavební dispozice ČOV, která však bude vybavena řadou nových technologických prvků. Nově bude vystrojen štěrbinový lapák písku. Co se týče stavební části, budou zrekonstruovány tři nádrže biologické části ČOV, které budou opatřeny uzavíracími armaturami na nátoku. Dojde k úplnému oddělení aktivační a dosazovací nádrže. Aktivační nádrž bude vybavena jemnobublinným aeračním systémem a míchadlem. Dosazovací nádrž bude vybavena výškově stavitelným kalovým žlabem. Přebytečný kal bude čerpán do kalové jímky, osazené novými čerpadly. Uskladněný kal z kalojemů o objemu 2 x 14 m3 bude odvážen k dalšímu zpracování na jinou ČOV. Budou osazena tři nová provozní dmychadla a instalován nový rozvod tlakového vzduchu, včetně protihlukové izolace a bude rovněž vyměněn měrný objekt. Použitím nových technologií dojde jak ke zkvalitnění procesu čištění odpadních vod, tak ke zvýšení kapacity ČOV, což umožní další rozvoj obce.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. února 2015, stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2015. Poté bude zahájen roční zkušební provoz zrekonstruované ČOV.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace