SVS zahájila rekonstrukce vodovodů v Hrobu a Libochovicích

Aktualizováno 3. října 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

mapa SVS

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila ve svém regionu dvě další investiční akce –  rekonstrukci poruchového vodovodu v městě Hrob, v Duchcovské ulici a rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Libochovicích, Pivovarské ulici. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající litinový vodovodní řad vnitřního průměru 80 a 100 mm v Duchcovské ulici byl uveden do provozu již roku 1921. Řad vedený v místní asfaltobetonové komunikaci v hloubce kolem dvou metrů je ve špatném technickém stavu. Kvůli stáří je často poruchový, proto SVS , která je investorem akce,  rozhodla o jeho výměně. Stavba byla zahájena předáním staveniště 11. září 2014. Vlastní práce probíhají a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny nejpozději do 15. března 2015.

Stávající jednotná kanalizace v Pivovarské ulici je z roku 1971. Tvoří ji úsek z betonových trubek a je ve velmi špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka: koroze nad 50 %, praskliny, díry ve dně a vznikající kaverny. Hrozí propadnutí stoky, proto SVS rozhodla o její rekonstrukci. V souběhu s kanalizací je vedený litinový vodovod vnitřního průměru 150 a 125 mm, pocházející z roku 1977. Řad je mírně zkorodovaný a inkrustovaný nad 20 %, proto bude vyměněn zároveň s kanalizací.Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena v průběhu 41. týdne. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2014.

Naše voda, mapa lokality (Libochovice) SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace