SVS zahájila rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Chomutově

Aktualizováno 17. dubna 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila v Chomutově další plánovanou investiční akci roku 2015 – rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Kmochově ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizace v Kmochově a Lipské ulici z roku 1890 je ve velmi špatném technickém stavu, protože došlo k silné korozi trubek, takže jsou viditelné díry v profilu. Zároveň s rekonstrukcí kanalizace bude v Kmochově ulici vyměněn opakovaně poruchový litinový vodovod,  který pochází z roku 1969. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 49 domovních kanalizačních a 40 vodovodních přípojek na trase a sedmi přípojek od uličních vpustí. Rekonstruované úseky kanalizace a vodovodu budou mít oproti původním sítím pozměněnu trasu, protože dojde k výhodnějšímu otočení jejich spádu, směrem do Alešovy ulice. Tím se systém odkanalizování Kmochovy ulice zjednoduší a stoka nebude muset být uložena tak hluboko. Závěrem bude provedena úprava povrchů komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena v těchto dnech a k jejímu dokončení dojde podle schváleného harmonogramu do 31. srpna 2015.

Naše voda, plánek lokality SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace