SVS zahájila další tři rekonstrukce vodovodů a kanalizací na severu Čech

15. srpna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

Údlice

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další tři letošní investiční akce – rekonstrukci vodovodu v Arnolticích, Liberci a rekonstrukci 110 let staré kanalizace v Údlicích. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodovodní řad v Arnolticích v lokalitě za kostelem z roku 1985 navrhla SVS k rekonstrukci z důvodu velmi vysoké poruchovosti a nefunkčních armatur. V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu o průměru 80 mm v celkové délce 535 metrů. Součástí stavby je přepojení všech 17 stávajících domovních vodovodních přípojek na trase. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. listopadu 2014.

Také stávající vodovodní řady v Liberci, v ulicích Žitné a U Potůčku,  jsou značně inkrustované a opakovaně poruchové, a proto SVS rozhodla o jejich rekonstrukci. V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE o průměru 110 mm v celkové délce 569,2 metrů. Součástí stavby je přepojení všech 16 stávajících domovních vodovodních přípojek na trase. Vzhledem k malému počtu přípojek a poměrně dobrému stavu vozovky bude stavba provedena bezvýkopovou metodou Berstlining (metoda sanace potrubí, kdy je pomocí trhací nebo řezací hlavy původní potrubí rozrušeno a současně je zataženo nové potrubí o stejné nebo větší dimenzi). Vlastní stavební práce začaly v těchto dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2014.

Stoka kanalizace v Údlicích, v Revoluční ulici a Máchově ulici, pochází z roku 1904. Je uložena v komunikaci ve správě SÚS Ústeckého kraje. Vlivem stáří je ve velmi špatném technickém stavu, jak dokládá kamerová prohlídka: trubní materiál je celkově zkorodovaný a jsou viditelné díry v profilu. SVS proto rozhodla o rekonstrukci kanalizace. V souběhu vedený vodovod rekonstrukci nepotřebuje. V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace v Revoluční ulici použije kameninové potrubí vnitřního průměru 600 mm v délce 52,5 metrů a sklolaminátové potrubí vnitřního průměru 700 mm v délce 196,3 metrů. V Máchově ulici se použije kameninové potrubí vnitřního průměru 600 mm v délce 190,4 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních kanalizačních přípojek a rekonstrukce kanalizačních šachet na trase. Stavba bude provedena v původní trase, v otevřeném paženém výkopu a podle schváleného harmonogramu má být dokončena do 30. září 2014.

Naše voda, plánek lokality Údlice: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace