SVS zahájila další rekonstrukci vodovodu v Mostě

Aktualizováno 30. května 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

opravy infrastruktury - 5

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila rekonstrukci poruchového vodovodu v severní části města Most – Souš, v ulici Pod Širokým vrchem a okolí. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

V ulici Alej Boženy Němcové je vodovod z litiny o vnitřním průměru 100 mm z roku 1950, stejně jako v ulici Slovenského národního povstání. V ulici Pod Širokým vrchem a Tvrzova pocházejí úseky vodovodu o vnitřním průměru 100 mm z oceli již z roku 1931. Vodovody jsou dnes vlivem stáří ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchové, proto dojde k jejich rekonstrukci. Jsou umístěny částečně v komunikaci, v chodníku i v zeleni. V rámci investiční akce SVS bude nově použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE o průměrech 100 a 150 mm a litinové potrubí o vnitřním průměru 100 mm. Celková rekonstruovaná délka rekonstruovaných vodovodních řadů je 1446,7 metrů. Součástí stavby je rovněž přepojení stávajících 34 domovních vodovodních přípojek. Stavba bude provedena v původní trase v  otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 21. května 2014. Následně zhotovitel zajišťoval potřebné výkopové povolení, vytyčení inženýrských sítí, a dále pak schválení a zřízení dopravního značení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací. Vlastní práce začaly v zelených pásech kopáním sond k ověření vedení inženýrských sítí. Vydání výkopového povolení v komunikacích se předpokládá během cca. 14 dní. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2014.

Naše voda, ilustrační foto: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace