SVS zahájila další opravy vodohospodářské infrastruktury

Aktualizováno 5. května 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

SVS Kadaň

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila rekonstrukci 66 let starého vodovodu v centru Kadaně a rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v Jirkově. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodovod v Kadani, Komenského ulici byl uveden do provozu roku 1950, vlivem stáří je ve špatném technickém stavu a poruchový, proto SVS rozhodla o jeho výměně. Součástí stavby je přepojení všech pěti stávajících domovních vodovodních přípojek, osazení hydrantů, šoupat a propojení na navazující řady. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 31. března 2016. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (19. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2016.

Také kanalizační stoka neznámého stáří v Jirkově, ve Vinařické ulici je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka: Materiál potrubí je silně zkorodovaný a jsou vypadané střepy, takže vznikají kaverny. V souběhu vedený litinový vodovod je také poruchový, proto SVS rozhodla o jeho současné rekonstrukci s kanalizací. Součástí stavby je přepojení všech stávajících pěti domovních vodovodních přípojek a deseti kanalizačních přípojek, jakož i rekonstrukce kanalizačních šachet na trase. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 18. dubna 2016. Stavební práce byly zahájeny bezprostředně poté. Stavba je v plném proudu, a podle schváleného harmonogramu má být dokončena do 30. května 2016.

Naše voda, plánek lokality (Kadaň) SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace