SVS zahájila další čtyři rekonstrukce vodovodů a kanalizací

25. března 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS plánek Teplice

Další rekonstrukce vodovodů v Teplicích, Poleradech, Děčíně či Mostu zahájila Severočeská vodárenská společnost (SVS). Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

V Teplicích se jedná o souběžnou rekonstrukci 79 let starého vodovodu a kanalizace na Benešově náměstí a v ulicích Kapelní, U Radnice a Dubské. Stávající kanalizace na Benešově náměstí je betonová a pochází z let 1975-77. V ulicích Kapelní, U Radnice a v Dubské jsou zděné stoky, které byly uvedeny do provozu před rokem 1945. Stoky jsou ve velmi špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka. Došlo k celkové korozi betonu a jsou již viditelné díry v profilu – proto SVS rozhodla o rekonstrukci. Rekonstrukci vyžaduje rovněž opakovaně poruchový litinový vodovod na Benešově nám. a v ul. Kapelní a U Radnice. Stavební práce začnou v následujících dnech (v průběhu 13. týdne) a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2015.

Na Mostecku jde o rekonstrukci 48 let starého poruchového vodovodu v obci Polerady, v lokalitě u parku. Stávající rozváděcí vodovod je z litinového potrubí, a pochází z roku 1967. Je opakovaně poruchový, proto bude vyměněn. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu zahájeny k 25. březnu 2015 a dokončeny mají být do 30. června 2015.

V Děčíně SVS zahájila rekonstrukci 106 let starého vodovodu a 112 let staré kanalizace v ulici Elišky Krásnohorské. Stávající vodovod tvoří úseky, je z ocelových trub (z roku 1969) a z litiny (z roku 1909). Vykazují inkrustaci a ocelové potrubí je silně zkorodované. Mezi vodovody je vedena kanalizace z betonu z roku 1903. Kanalizace je vlivem stáří ve velmi špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka, protože materiál potrubí je zkorodovaný nad 50 %, stěny potrubí jsou zborcené a s vypadanými střepy, takže vznikají kaverny. Stavební práce byly zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2015.

Konečně v Mostě probíhá rekonstrukce 85 let staré kanalizace a vodovodu v ulici Vítězslava Hálka. Stávající kanalizace v ulici Vítězslava Hálka je z betonového potrubí vnitřního průměru 300 mm. Potrubí z roku 1930 vedené v místní asfaltobetonové komunikaci je zkorodované nad 50 % a má díry ve dně, jak prokázala kamerová prohlídka. Ve vzdálenosti 0-3 metry od kanalizace je veden litinový vodovod vnitřního průměru 80 mm z roku 1932, který bude vyměněn současně s kanalizací. Vlastní stavební práce budou zahájeny v těchto dnech, a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2015.

Naše voda, plánek lokality (Teplice) SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace