SVS zahájí také rekonstrukci kanalizace v Klášterci nad Ohří

Aktualizováno 30. června 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS

Severočeská vodárenská společnost zahájí v následujících dnech plánovanou rekonstrukci nevyhovujícího úseku kanalizace v Klášterci nad Ohří, v Žižkově ulici. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající jednotná kanalizace v Žižkově ulici neznámého stáří je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka – je silně zkorodovaná, s podélnými prasklinami a chybějícími částmi trub. Navíc je nedostatečně kapacitní, takže při deštích dochází k zaplavování přilehlých objektů – proto SVS rozhodla o její rekonstrukci. Vodovod z roku 2002 vedený v souběhu ve vzdálenosti 1 – 3 metry od kanalizace je v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžaduje. Součástí stavby je přepojení stávajících 11 domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, kompletní či částečná rekonstrukce celkem 4 kanalizačních šachet na trase a napojení na navazující stávající stoky. Investorem je SVS, práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 23. října 2017.

Naše voda, plánek lokality: SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace