SVS zahájí rekonstrukci vodovodu v Duchcově, ve Šluknově odstraní kanalizační výusť

Aktualizováno 12. září 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

svs-unnamed

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Teplicku rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu v Duchcově, v Husově a Masarykově ulici a na náměstí Republiky. SVS také zahájí práce na odstranění kanalizační výusti ve Šluknově.

Stávající vodovod v lokalitě (nám. Republiky, ul. Masarykova a ul. Husova, a to od křižovatky s ul. Městské příkopy po nám. Republiky) je tvořen potrubím z litiny. Řady z roku 1965, sloužící k zásobování cca 200 obyvatel, jsou ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchové, proto SVS rozhodla o jejich rekonstrukci. Souběžně vedená kanalizace byla roku 2012 rekonstruována a je v dobrém stavu. Součástí stavby je přepojení stávajících 26 domovních vodovodních přípojek a osazení tří podzemních hydrantů. Investorem stavby je SVS. Stavební práce mají začít v těchto dnech, a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 15. prosince 2016. Stavba SVS proběhne v koordinaci s plánovanou investiční akcí města k obnově povrchů komunikace.

Na Děčínsku pak podle mluvčího SVS Jiřího Hladíka zahájí další akci, vedoucí Ve Šluknově k odstranění kanalizační výusti DC116 do bezejmenné vodoteče pod Pivovarským rybníkem. To bude zajištěno vybudováním nové gravitační splaškové kanalizace, která bude napojena na kanalizační systém města, zakončený na místní čistírně odpadních vod. Splaškové a dešťové vody z části ulic Karlovy a Křečanské a z ulic Fügnerovy, Jiřího z Poděbrad a K. H. Máchy jsou nyní odváděny betonovou kanalizační stokou vnitřního průměru 300 až 500 mm a bez přečištění vypouštěny výustí DC117 do bezejmenné vodoteče pod Pivovarským rybníkem. Na stoku je napojeno 61 objektů s celkem téměř 160 obyvateli. To je z hlediska legislativy nežádoucí stav, proto SVS rozhodla o realizaci opatření, jež vypouštění odpadních vod bez přečištění zamezí. V rámci investiční akce SVS bude k odstranění této kanalizační výusti vybudována nová odlehčovací komora pod č. p. 918 a nová gravitační splašková kanalizace, která splaškové vody odvede do ulice Sídliště a tím do kanalizačního systému města, zakončeného na ČOV. ČOV Šluknov má kapacitu 7 000 EO (ekvivalentních obyvatel) a v současnosti jsou na ni přiváděny odpadní vody od 2 155 EO – její kapacita má proto dostatečnou rezervu i do budoucna. Investorem stavby je SVS. Stavební práce mají začít v následujících dnech, a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 15. prosince 2016.

Naše voda, plánek lokality (Duchcov) SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace