SVS zahájí rekonstrukci vodojemu a čerpací stanice v Ústí nad Labem

Aktualizováno 19. února 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

SVS Předlice

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje rekonstrukci 55 let starého vodojemu a čerpací stanice v Předlicích, které jsou částí krajského města Ústí nad Labem. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vodojem a čerpací stanice Předlice – Kubistov se nachází na západním okraji města u vjezdu na dálnici D8, nad průmyslovou zónou. Jde o vodojem před spotřebištěm uvedený do provozu roku 1961. SVS provede rekonstrukci stavební a technologické stránky objektu, vnější hydro a tepelné izolace stropů nádrží, přičemž souvrství izolací bude zasypáno zeminou. Dojde rovněž k výměně zkorodovaných žebříků a zábradlí a bude opravena příjezdová komunikace ze železobetonových panelů s výstavbou opěrné zdi u komunikace. SVS také v rámci rekonstrukce vymění čerpadla i stávající potrubí, které bude nahrazeno nerezovým, a vyměněny budou také veškeré armatury. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 11. února 2016. Stavební práce budou započaty začátkem března a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2016.

Naše voda, plánek lokality: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace