SVS zahájí rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Ledvicích

Aktualizováno 5. října 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

pripojka

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Teplicku rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v Ledvicích, v Tyršově ulici. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizace v Tyršově ulici je neznámého stáří a ve velmi špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka: korozi nad 50 %, narušené dno, vypadané střepy, ovalitu, posunuté spoje a špatně napojené přípojky. V souběhu s kanalizací je veden vodovod z litiny z roku 1934, který je zkorodovaný a s nefunkčními armaturami. V důsledku jeho opakovaných poruch dochází k únikům vody, proto bude rekonstruován zároveň s kanalizací. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, rekonstruované úseky budou napojeny na navazující sítě. U kanalizace dojde v rekonstruovaném úseku k prohloubení uložení. Investorem stavby je SVS. Stavební práce mají začít v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2016.

Naše voda, foto archiv Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace