SVS zahájí rekonstrukci ČOV v Lomu

Aktualizováno 9. února 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

ČOV Lom

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Mostecku rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV) v Lomu. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Kanalizační systém města Lom je zakončený na místní mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 2 750 EO (ekvivalentních obyvatel). Vzhledem k havarijnímu technickému stavu provozního objektu a nevyhovujícímu hrubému předčištění SVS rozhodla o částečné rekonstrukci ČOV, při zachování její kapacity. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 1. února 2015. Stavební práce začnou v následujících dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2016.

Naše voda, plánek lokality: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace