SVS zahájí další rekonstrukci kanalizace a vodovodu, tentokrát v Žatci

Aktualizováno 3. října 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

__Zatec nam Svobody rek kan a vdv

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájí na Lounsku plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v centru Žatce, v části náměstí Svobody. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající jednotná betonová kanalizace vejčitého profilu 500/750 mm v uvedené lokalitě pochází z roku 1956. Stoka je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka – zkorodovaná a staticky narušená se zborceným stropem, takže vznikají kaverny. V souběhu je veden litinový vodovod vnitřního průměru 100 mm z roku 1955, který je dožilý. Kanalizace a vodovod jsou vedeny v hloubce až 4,5 metru v místní komunikaci (ve vlastnictví města), jež je dlážděná žulovými kostkami. V rámci investiční akce SVS bude provedena rekonstrukce nevyhovujícího úseku kanalizace v délce 35,9 metrů za použití kameninového potrubí vnitřního průměru 400 mm. K rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z tvárné litiny vnitřního průměru 100 mm v  délce 40 metrů. Stavba bude provedena v souběhu v otevřeném paženém výkopu. Její součástí je přepojení stávajících domovních vodovodních přípojek, kanalizačních přípojek, přípojek uličních vpustí a kanalizačních šachet na trase, jakož i napojení rekonstruovaných úseků na navazující řady a stoky.

Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou po vydání výkopového povolení a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2017. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace