SVS: Začíná rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Třebívlicích

6. března 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS Třebívlice

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Litoměřicku plánovanou investiční akci roku 2015 – souběžnou rekonstrukci 49 let staré kanalizace a poruchového vodovodu v obci Třebívlice, v Husově ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizační stoka v Husově ulici je z betonových trub o vnitřním průměru 300 mm. Je vedena zčásti v místní asfaltové komunikaci, většinou ale v nezpevněné ploše vedle komunikace. Stoka z roku 1966 je ve špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka – koroze betonu je nad 50 %, jsou viditelné praskliny, deformace a díry ve dně – proto SVS rozhodla o rekonstrukci. V souběhu s kanalizací ve vzdálenosti 1 – 2,5 metru od ní je vedený litinový vodovod vnitřního průměru 100 mm, zkorodovaný a inkrustovaný do 20 %. Je opakovaně poruchový, proto bude vyměněn zároveň s kanalizací.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 19. února 2015. Od 4. března 2015 zahájil zhotovitel vytyčování inženýrských sítí, kopání sond a další přípravné práce. Vlastní výkopové práce začnou cca. 10. března 2015. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. června 2015.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2015 v této kategorii naplánováno celkem 18 staveb za 67,5 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic včetně strategických pro tento okres je 91,7 milionů korun.

Naše voda, plánek lokality: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace