SVS: Začíná rekonstrukce kanalizace v Postoloprtech

Aktualizováno 20. února 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS POstoloprty

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Lounsku plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci poruchové kanalizace v Postoloprtech, v Husově ulici a na Mírovém náměstí. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Kanalizace v Husově ulici pochází z roku 1935, a jak ukázala kamerová prohlídka, stoka je ve špatném stavu – zkorodovaná, popraskaná, s netěsnými spoji a chybně napojenými přípojkami. Stoka z roku 1955 na Mírovém náměstí vykazuje korozi do 50 %, díry ve dně a nevyhovující šachty. SVS proto rozhodla o rekonstrukci obou uvedených úseků kanalizace, které jsou vedeny v komunikaci v hloubce do 2,5 metru. V Husově ul. je v souběhu s kanalizací veden litinový vodovod z roku 1970, jehož stav ale rekonstrukci nevyžaduje. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 14 domovních kanalizačních přípojek na trase, rekonstrukce čtyř kanalizačních šachet a vybudování tří nových šachet.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 1. 2. 2017. Stavební práce byly zahájeny bezprostředně poté a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 1. 6. 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou investiční akcí města k obnově povrchu komunikace na Mírovém náměstí.

Naše voda, plánek lokality SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace