SVS vyměňuje vodovod a kanalizaci v Hrobě

10. března 2016 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

Teplice Prurezna-foto SVS

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Teplicku další plánovanou investiční akci roku 2016 – rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v městě Hrob, uvedl mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající jednotná kanalizační stoka sestává z úseků z betonu vnitřního průměru 400, 300 a 200 mm a z vejčitého profilu 300/525 mm. Stoka vedená v asfaltobetonové komunikaci ve vlastnictví města v hloubce do 3,8 metru je v havarijním stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka – beton je silně zkorodovaný a popraskaný. V souběhu s kanalizací je uložený vodovod z litiny vnitřního průměru 80 a 60 mm z let 1921 a 1958. Řad je také ve špatném technickém stavu, proto SVS rozhodla o jeho souběžné rekonstrukci s kanalizací.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 400 a 300 mm v celkové délce 561,3 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu se použije potrubí z litiny vnitřního průměru 100 a 80 mm a z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 100, 80 a 60 mm v celkové délce 412,5 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 30 domovních vodovodních přípojek a 69 domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí na trase. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 9. února 2016. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (11. týden), a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2016.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 152,1 milionů korun bez DPH.

Naše voda, ilustrační foto: SVS

Související rubriky: Vodovody a kanalizace