SVS vyměňuje stoletou kanalizaci a vodovod v Chomutově

27. června 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

SVS - opravy 2 - Chomutov, Prokopova, Daliborova 001

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Chomutově další letošní plánovanou investiční akci – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Prokopově a Daliborově ulici. Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající jednotná kanalizace v Prokopově ulici zajišťuje odkanalizování objektů v ulici a odvádí odpadní vody z Daliborovy ulice. Betonový řad o průměru 300 mm byl uveden do provozu roku 1910 a dnes je ve velmi špatném technickém stavu. Vlivem silné koroze je potrubí popraskané, rozlámané a místy chybí dno. Souběžně vedený vodovod z roku 1920 zajišťuje jak lokální zásobení přilehlých objektů, tak zokruhování vodovodního systému města Chomutov. Ocelové potrubí o průměru 100 mm je rovněž v nevyhovujícím technickém stavu vlivem koroze.

Nově bude pro kanalizaci použito kameninové potrubí o průměru 300 mm, a to v celkové délce 148 metrů. Vedení trasy se rekonstrukcí nezmění.  Součástí stavby je rekonstrukce pěti kanalizačních šachet a přepojení stávajících kanalizačních přípojek. Pro vodovod bude použito potrubí z litiny o průměru 100 mm v délce 120 metrů. Budou přepojeny stávající přípojky na řadu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 24. června 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. července 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 70 milionů korun bez DPH.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace