SVS vyměňuje poruchový vodovod v Liberci

Aktualizováno 2. dubna 2014 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

vodovodni trubky3

Severočeská vodárenská společnost (SVS) přistoupila k výměně poruchového vodovodu v krajském městě Liberec, ve Šrámkově ulici.
Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.
Stávající litinový vodovodní řad ve Šrámkově ulici v okrajové městské části Liberec – Ostašov pochází z roku 1954. Potrubí průměru 70 mm je silně inkrustované, v důsledku čehož dochází k poruchám a stížnostem na nízký tlak vody, proto SVS rozhodla o rekonstrukci vodovodu.
V rámci investiční akce SVS bude pro vodovod nově použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE o průměru 90 mm v délce 802 metrů. Součástí stavby, která bude provedena převážně bezvýkopovou metodou – řízeným podvrtem, je přepojení stávajících 15 vodovodních přípojek na trase. Provádění v otevřeném výkopu proběhne v místech napojení na další řady a v místě křížení plynovodu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště dne 25. února 2014. Následně zhotovitel zajišťoval výkopové povolení, a schválení a zřízení dopravního značení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací. Vlastní práce budou zahájeny v průběhu 1. dubnového týdne. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2014.
Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2014 naplánováno v této kategorii 25 staveb za 94,7 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 119,1 milionů korun.

Naše voda

 

Související rubriky: Vodovody a kanalizace