SVS vyměňuje netěsnou kanalizaci v Bystřanech

5. listopadu 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

SVS opravy vodovod TP 037 110 Teplice, U Kamenných lázní 002

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Teplicku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci kanalizace v obci Bystřany, v Pražské ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Podle generálního ředitele SVS Bronislava Špičáka zajistí rekonstruovaná kanalizace bezproblémové odvádění odpadních vod od přibližně 250 připojených obyvatel lokality. „Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Do těchto staveb letos půjde kolem 830 milionů korun, tedy téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu,“ připomíná Špičák.

Stávající betonová stoka o vnitřním průměru 500 a 400 mm v Pražské ulici v úseku pod domovem důchodců je ve špatném technickém stavu. Stoka odvádí odpadní vody nejen z tohoto domova, ale i ze základní školy a přilehlých rodinných domů. Kamerová prohlídka prokázala korozi potrubí do 50%, netěsné a posunuté spoje, v důsledku čehož vznikají kaverny. Kanalizací navíc na několika místech prochází cizí potrubí. Také kanalizační šachty vykazují trhliny a chybí jim stupadla. V rámci investiční akce SVS bude nově pro kanalizaci použito kameninové potrubí vnitřního průměru 400 mm v celkové délce 316,8 metrů, vedené v původní trase. Rekonstruováno bude 7 stávajících kanalizačních šachet. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu. Dojde také k přepojení stávajících 7 kanalizačních přípojek na trase.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 18. října 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2013.

Naše voda, ilustrační foto SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace