SVS vyměňuje v Liberci kanalizaci z roku 1910

Aktualizováno 21. května 2012 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

ilustrační foto

Severočeská vodárenská společnost (SVS) rekonstruuje v Liberci kanalizaci a vodovod v Matoušově ulici. Původní kanalizační stoka v Dožínkové je už z roku 1910. Uvedl to dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

V těsném souběhu s kanalizací vede vodovodní řad z roku 1954, který bude v rámci jednoho výkopu rovněž rekonstruován. 

Vedení tras vodárenských sítí a způsob odkanalizování i zásobování pitnou vodou se rekonstrukcí nezmění. Nově bude pro kanalizaci použita kamenina průměru 300 mm v délce 179 metrů a průměru 400 mm v délce 143 metrů. Na tomto úseku bude zároveň přepojeno 32 stávajících kanalizačních přípojek a 14 uličních vpustí.  Realizováno bude rovněž 12 betonových kanalizačních šachet.

Co se týče rekonstrukce vodovodu, nově bude použito potrubí z litiny průměru 200 mm v délce 333 metrů. V rámci rekonstrukce bude provedeno přepojení 16 stávajících vodovodních přípojek. Zrekonstruovaná stoka i řad budou napojeny na stávající kanalizační a vodovodní síť. Závěrem bude realizována obnova povrchu komunikace, na které se bude finančně podílet SVS se Statutárním městem Liberec a  RWE.

„Letos věnujeme přibližně až 60% ročního investičního rozpočtu na obnovu majetku,“ řekl místopředseda představenstva SVS Petr Skokan.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště  9. května 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 18 staveb za celkových 78,87 mil. Kč bez DPH.

Zdroj: SVS

Související rubriky: Vodovody a kanalizace