SVS vyměňuje kanalizaci z roku 1918 v Trmicích

Aktualizováno 27. března 2014 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Ústecku rekonstrukci poruchové kanalizace v Trmicích, Edisonově ulici. Oznámil to mluvčí SVS Jiří Hladík.V Edisonově ulici je jednotná betonová kanalizace profilu 500/700 mm, která byla uvedena do provozu roku 1918. Stoka je uložena v hloubce kolem 2,5 metru, v souběhu s vodovodem, kanalizačním výtlakem a vedením nízkého napětí. Kamerová prohlídka kanalizace prokázala její velmi špatný technický stav: korozi nad 50%, praskliny a díry ve dně, takže je viditelná zemina. V důsledku toho vznikají kaverny, proto SVS rozhodla o rekonstrukci stoky. Souběžné vodovodní řady různého stáří rekonstrukci nevyžadují.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito potrubí z kameniny o vnitřním průměru 500 mm v délce 325 metrů, přičemž práce bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Na trase je celkem šest kanalizačních šachet, z čehož pět jich bude vyměněno a jedna zrušena. Rovněž bude opravena jedna napojovací šachta. Stávajících 13 kanalizačních přípojek na trase bude přepojeno.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 20. března 2014. Včera byly zahájeny práce frézováním a osazováním dopravního značení, a k dnešnímu dni bylo započato s vlastními výkopovými pracemi. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2014.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2014 naplánováno celkem 20 staveb za 69,9 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 74,4 milionů korun.

Naše voda

 

Související rubriky: Vodovody a kanalizace