SVS vyměňuje historickou kanalizaci v Jílovém

1. října 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

SVS opravy infrastruktury

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Děčínsku rekonstrukci kanalizace v Jílovém, v ulici U Nádraží. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající jednotná kanalizační stoka vnitřního průměru 200 a 300 mm byla uvedena do provozu roku 1922. Kanalizace, zakončená volnou výustí, je vlivem stáří ve špatném technickém stavu. Koroze dosahuje 50%, takže jsou viditelné díry ve dně a vznikají kaverny, SVS proto rozhodla o její rekonstrukci. V rámci stavby dojde k rekonstrukci stoky, která bude nahrazena kameninou vnitřního průměru 300 mm v délce 52 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících sedmi kanalizačních přípojek a dvou uličních vpustí a rekonstrukce dvou kanalizačních šachet na trase.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 20. září 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2013.

Naše voda, foto SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace