SVS upozorňuje návštěvníky lesa na zásady správného chování

15. května 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

kmen choroš les - IMG_6260

Současné jarní období je dobou, kdy se příroda probouzí po zimním spánku a líhnou se či rodí mláďata ptáků a drobných i větších savců. Státní veterinární správa ČR (SVS) proto považuje za vhodné připomenout turistům několik důležitých zásad.

Při pohybu v přírodě by se lidé měli pohybovat pouze po cestách a značených stezkách. Vždy by zároveň měli brát ohled na čerstvě narozená mláďata a jejich matky. Zvláště samice některých živočišných druhů mohou být ve snaze bránit své potomky pro člověka navíc velmi nebezpečné. Každoročně u nás na jaře dochází k případům, kdy bachyně bránící selata napadne člověka.

Ohleduplní vůči okolní přírodě by měli být také majitelé psů při venčení svých čtyřnohých miláčků. Mimo město či katastr obce musí být pes vždy v moci majitele a pohybovat se po cestách a v okolí lesů a luk nejlépe na vodítku. Lovecký pud psovi často nedá, aby se nesnažil pronásledovat mladé zajíčky či srnčata.

Přestože mohou být mláďata některých druhů živočichů velmi roztomilá, platí zde známá zásada, že by na ně člověk neměl v žádném případě sahat, hladit je, či se je pokoušet „zachránit“. Nejenže může takováto neuváženost odradit rodiče, kteří mládě poznamenané pachem člověka opustí, může však dojít také k poranění zvířat či již výše zmiňovanému napadení člověka jejich rozzuřenou matkou. U ptáčat riziko zachování pachové stopy a následného nepřijetí mláděte matkou nehrozí. I tam je však přehnaný zákrok zbytečný, protože rodiče mohou mláďata vypadlá z hnízd krmit. Je proto zbytečné je odnášet, postačí dát je na vyvýšené místo. Odborné informace poskytují záchranné stanice pro živočichy.

Vzít v úvahu, že jejich počiny mohou rušit volně žijící zvěř, by měli také organizátoři různých akcí pod širým nebem, jako jsou koncerty, různé závody či ohňostroje. „Volná příroda by měla mít místem klidu, jak pro volně žijící zvířata, tak pro její lidské návštěvníky,“ zdůrazňuje mluvčí SVS Petr Pejchal.

Naše voda, ilustrační foto naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině