SVS: Tlak na růst cen vody nevyvolávají vodárenské společnosti

1. července 2015 | Rubrika: Nápoje a voda v potravinách , Podnikání s vodou a zákony

VOD-KA 2013 - ČOV - IMG_2367

O plánech významné Severočeské vodárenské společnosti (SVS) píše server vodárenství.cz. Z článku mimo jiné vyplývá, že možný růst cen vody vyvolává zejména nová, v ČR zaváděná legislativa.

Potřeba obnovy majetku je vyšší než zdroje
SVS neustále hledá možnosti, jak zajistit efektivní obnovu vodárenského majetku, aby v budoucnu bylo možné další generaci předat infrastrukturu v provozuschopném stavu. Objem investic SVS na letošní rok vychází ze schváleného Podnikatelského záměru SVS do roku 2015 a zároveň zohledňuje zákonnou povinnost vlastníka k zajištění obnovy vodohospodářského majetku v souladu s Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací. SVS sice objem prostředků na obnovu rok od roku zvyšuje (letos je to celá jedna miliarda korun), přesto naráží na tvrdou realitu: Potřeba investic do obnovy vodárenského majetku, který je průměrně z 60 % za svou životností, je daleko vyšší, než jsou finanční zdroje.

Rostoucí efektivita SVS při obnově majetku
SVS proto do procesu realizace investic zavedla řadu opatření, která sice nemusí být zjevná na první pohled, ale přispívají k jeho efektivitě. Cílem je zajistit rovnoměrné plnění investičního plánu v průběhu celého roku, a ne hektické finišování v jeho závěru. SVS provádí analýzu, hodnocení a bodování stavu majetku, aby prioritu měl majetek nejstarší a v nejhorším stavu a aby inkasované prostředky z ceny vody byly co nejefektivněji směrovány do obnovy. Organizační změna v odboru správy majetku má umožnit efektivnější práci odboru v dohledu nad provozováním smluvního provozovatele i v oblasti majetkové správy. Díky zavedení flexibilního systému výběrových řízení zhotovitele staveb pomocí rámcových smluv se SVS podařilo dosáhnout snížení cen konkrétních zakázek o 20 % a více pod ceníkem ÚRS (Ústav racionalizace stavebnictví). Další úspora v řádu procent je při jednotlivých tendrech mezi účastníky rámcové smlouvy. Zvýšeným úsilím investičních pracovníků a činností dozoru stavby se SVS snaží dosáhnout realizace staveb ve stanoveném termínu, v co možná nejlepší kvalitě, a při dodržení vysoutěžené ceny. K zajištění větší transparentnosti výběrových řízení jsou součástí výběrových komisí nominovaní zástupci akcionářů SVS – měst a obcí – z  okresu, kde konkrétní stavba má probíhat.

Cíl do budoucna – udržet sociálně únosnou cenu vody
Cílem SVS, zakotveným i ve stanovách společnosti, je udržet ve svém regionu působnosti sociálně únosnou a solidární cenu vody. Je to vskutku nelehký úkol: SVS totiž dostává z ceny vody necelých 35 %, o zbývající část se dělí provozní společnost a stát. Tím, že si stát z ceny vody bere celých 25 %, značně omezuje vlastníkům vodohospodářského majetku finanční prostředky potřebné na obnovu majetku. Při jednáních se svými  akcionáři, starosty 458 měst a obcí Ústeckého a Libereckého kraje, proto SVS trvale hledá kompromisy na straně potřeb do obnovy majetku s ohledem na sociální únosnost ceny vody.

Nová legislativa ČR a tlak na cenu vody
Již tak složitou situaci hrozí do budoucna vyostřit některé připravované změny české legislativy – jak zpřísnění limitů pro malé čistírny odpadních vod (opět nad požadavky EU, takže s vynucenou potřebou velkých investic vodárenské společnosti do jejich technologií), tak výrazné zvýšení poplatků pro stát za podzemní vodu, kterou vodárenská společnost od státu nakupuje pro výrobu surové vody. To vše se promítne do ceny vody. Trend, kdy si naší legislativou zpřísňujeme již tak tvrdé limity EU, je drahá záležitost, kterou v ceně vody zaplatí odběratelé vody z veřejných vodovodů. Závěrem je namístě zdůraznit, že tento tlak na budoucí růst ceny vody nevyvolává vodárenská společnost.

Zdroj: www.vodarenstvi.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace