SVS staví úsek nové gravitační kanalizace ve Varnsdorfu

14. června 2016 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

van

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Děčínsku další plánovanou investiční akci roku 2016 – vybudováním úseku nové gravitační kanalizace ve Varnsdorfu odstraní kanalizační výúsť DC 74 do Karlovského potoka. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

 

Stávající stoka, která zajišťuje odkanalizování ulic Chmelařská, Československých letců, Mikuláše Alše, Dragounská a Fibichova v lokalitě rodinných domů, je zakončena výústí DC 74 do Karlovského potoka, což je z hlediska legislativy nežádoucí stav. Historická kanalizace z betonu profilu 300/600 mm byla uvedena do provozu roku 1899. V blízkosti její výústi je veden litinový vodovod vnitřního průměru 80 mm z roku 1974.

V rámci investiční akce SVS bude pro odstranění výústi vybudována nová gravitační kanalizace z kameniny vnitřního průměru 400 mm v  délce 273 metrů, čímž budou odpadní vody z uvedené lokality odvedeny do šachty stávající kanalizace v Čelákovické ulici. Nová stoka bude vedena v zeleném pásu a v místní komunikaci a chodníku. Pod Karlovským potokem bude provedena shybka v délce 25 metrů. Součástí stavby je přepojení sedmi stávajících kanalizačních přípojek a rekonstrukce kanalizačních šachet. Práce k odstranění výústi si rovněž vyžádá 80metrovou přeložku stávajícího vodovodu. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu, pouze shybka pod potokem bude provedena bezvýkopově. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavební práce začaly v těchto dnech, a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2016.

Z hlediska charakteru investic jde o strategickou investici.  Pro okres Děčín SVS pro rok 2016 naplánovala dohromady 18 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o objemu investic celkem 168,6 milionů korun bez DPH.

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace