SVS se letos více zaměří na výrobu kvalitní vody

Aktualizováno 5. ledna 2012 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

ilustrační foto

Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti schválilo investiční plán pro rok 2012 ve výši 1,18 miliardy korun. Prioritou má být výroba a distribuce kvalitní pitné vody. Oznámila to SVS.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je naplánován ve výši 1,18 miliardy korun. Tato částka bude kryta z vlastních zdrojů společnosti. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: Přibližně 40% půjde na strategické, legislativou vyvolané investice a 60% je určeno na obnovu stávajícího majetku společnosti.

„Těžiště investičních aktivit přesouváme z oblasti čištění odpadních vod a odkanalizování na oblast opatření v procesu výroby a distribuce kvalitní pitné vody, kde rovněž máme povinnost naplnit požadavky legislativy,“ řekl Tomáš Indra, předseda představenstva SVS.

„Celková částka na realizaci investic v regionu SVS je letos o něco nižší než v investičně exponovaných letech přechodného období, protože rozsáhlá opatření v oblasti čištění odpadních vod jsme již splnili. Současný investiční plán odpovídá našim dlouhodobým plánům,“ dodal Indra.

U celé řady projektů, pro které SVS podala žádosti o dotace prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (stavby projektu Čistá Ploučnice na Českolipsku, ČOV Šluknov, ČOV Litvínov), dosud nedošlo k podpisu finančních memorand. Přitom jsou tyto stavby většinou již dokončeny a ve zkušebním provozu, nebo jsou poslední z nich v těchto týdnech dokončovány. Financuje je SVS z vlastních zdrojů a s využitím úvěrů. Šance získat pro ně dotace z fondů Evropské unie trvá pouze do konce jejich ročního zkušebního provozu.

Objem investic SVS na rok 2012 byl stanoven s ohledem na tuto nedořešenou situaci a na potřebu zajistit náležitou obnovu infrastrukturního majetku, v souladu se schváleným Podnikatelským záměrem SVS 2011-2015 a Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací. 

Zdroj: SVS

Související rubriky: Vodovody a kanalizace