SVS rekonstruujeme další vodovod v Ústí nad Labem

20. září 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

SVS opravy vodovod TP 037 110 Teplice, U Kamenných lázní 002

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Ústí nad Labem rekonstrukci 65 let starého vodovodu v ulici Mezidomí. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající litinový vodovodní řad vnitřního průměru 100 mm v ulici Mezidomí byl uveden do provozu roku 1958. Jde o propojovací řad okruhové sítě v lokalitě. Potrubí je dnes vlivem stáří ve špatném technickém stavu, silně zkorodované a často poruchové, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. V souběhu je v komunikaci vedena jednotná kanalizace z betonu průměru 500 mm z roku 1935, která je v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Nově bude pro vodovod použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 110 mm v délce 80 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu ve stávající trase. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 26. srpna 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2013.

Naše voda, foto: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace