SVS rekonstruuje vodovody v Liberci a Trmicích

23. června 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

SVS Liberec

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila rekonstrukce opakovaně poruchového vodovodu v městské části Liberec – Janův Důl, v Kubelíkově a Uralské ulici, a vodovodu v Trmicích, na Václavském náměstí. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodovody v Uralské a Kubelíkově ulici jsou opakovaně poruchové, proto budou vyměněny. Součástí stavby je přepojení všech 24 stávajících domovních vodovodních přípojek na trase a provedení propojů do navazujících řadů v ul. Americké, Švermově, Ještědské, Daliborově a Volgogradské. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. května 2015. Stavební práce běží na plné obrátky a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 20. října 2015. Stavba SVS proběhne v časové koordinaci se společností RWE GasNet, provádějící rekonstrukci plynovodu, a se Statutárním městem Liberec, které zde plánuje rekonstrukci komunikace.

Ocelový vodovod v Trmicích pochází z roku 1905. Jde o páteřní vodovod pro zásobování části města Trmice na levém břehu Bíliny, dvakrát je na jeho trase přemostění vodoteče. Vlivem stáří je vodovod zkorodovaný nad 50 % a silně inkrustovaný, v důsledku čehož dochází opakovaně k poruchám, proto bude vyměněn. V částečném souběhu s vodovodem je vedena betonová kanalizace vejčitého profilu, která však vhledem k dobrému stavu rekonstrukci nevyžaduje. Celkem bude zrekonstruováno 136,2 metrů potrubí, součástí stavby je osazení vzdušníků na přemostění a přepojení všech deset stávajících domovních vodovodních přípojek na trase. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 27. května 2015. Stavební práce mají být zahájeny v těchto dnech, a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2015.

Naše voda, plánek lokality (Liberec): SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace