SVS rekonstruuje vodovodní přivaděč z prameniště Mentaurov

15. listopadu 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

zarostlé potrubí IMG_8393

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Litoměřicku rekonstrukci vodovodního přivaděče, kterým je voda z prameniště Mentaurov přiváděna do vodojemu Miřejovice – horní. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodovodní přivaděč z prameniště Mentaurov přivádí vodu do jednokomorového vodojemu Miřejovice – horní o objemu 40 m3. Ocelový přivaděč vnitřního průměru 60 mm je veden ve volném terénu v hloubce cca 1,5 metru a jednou kříží trasu plynovodu. Přivaděč je z roku 1922 a dnes je vlivem stáří ve špatném technickém stavu, silně zkorodovaný a často poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. V rámci investiční akce SVS bude nahrazen potrubím z vysokohustotního polyetylénu PE-HD o vnitřním průměru 80 mm v celkové délce 1318,2 metrů. Rekonstruovaný přivaděč přispěje k bezporuchovému zásobování pitnou vodou pro přibližně 205 připojených obyvatel.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla protokolárně zahájena předáním staveniště 17. září 2013 zhotoviteli. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 9. prosince 2013.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace