SVS rekonstruuje vodovod v Osečné

Aktualizováno 13. září 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

SVS opravy vodovod TP 037 110 Teplice, U Kamenných lázní 005

Severočeská vodárenská společnost (SVS) rekonstruuje na Liberecku vodovod v Osečné, v ulici U Křížku. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající litinový vodovodní řad průměru 40 mm v ulici U Křížku pochází z roku 1932. Vlivem stáří je potrubí značně inkrustované a poruchové, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. V rámci investiční akce SVS dojde k výměně, kdy bude nově použito polyetylénové potrubí průměru 63 mm v délce 222 metrů. Stavba bude provedena šetrnou bezvýkopovou technologií – řízeným podvrtem. Dojde rovněž k přepojení všech stávajících 9 vodovodních přípojek na trase. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. srpna 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2013.

Naše voda, ilustrační foto: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace