SVS rekonstruuje vodovod v Mostě

14. dubna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

SVS - Most opravy

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Mostě rekonstrukci poruchového vodovodu v Nádražní ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající ocelový vodovod o průměrech 150 a 100 mm v Nádražní pochází z roku 1979. Je ve špatném technickém stavu a poruchový, proto dochází k jeho rekonstrukci. Vodovod je veden v délce 90 metrů v kolektoru, v délce 40 metrů v ocelové chráničce a 116 metrů je vedených v asfaltobetonové komunikaci v hloubce do 1,9 metru – tento úsek bude rekonstruován v otevřeném paženém výkopu.

V rámci investiční akce SVS bude pro vodovod nově použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu o průměru 160 mm v délce 246 metrů. Zvětšení dimenze potrubí je z důvodu souladu s generelem vodovodu a územním plánem města, jež plánuje výstavbu rodinných domů v Rudolicích. Součástí stavby je přepojení stávajících čtyř vodovodních přípojek na trase. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 20. prosince 2013 a proběhla 1. část rekonstrukce pod kolejištěm z důvodu souběhu rekonstrukce podchodu. Jednalo se o 94 metrů vodovodu a tato část byla již dokončena. Rekonstrukci zbývající části vodovodu zahajujeme v těchto dnech v koordinaci s probíhající rekonstrukcí přemostění silnice I/13. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. července 2014.

Naše voda, ilustrační mapka: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace