SVS rekonstruuje vodovod v Liberci, v Křižanské ulici

Aktualizováno 20. dubna 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS unnamed

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v krajském městě Liberci plánovanou investiční akci roku 2015 – rekonstrukci 81 let starého poruchového vodovodu v Křižanské ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající rozváděcí vodovod v Křižanské ulici je z litinových a ocelových trubek byl uveden do provozu roku 1934. Vlivem stáří je inkrustovaný a poruchový, což vyvolává stížnosti připojených obyvatel – proto bude vyměněn. Je veden částečně po soukromých pozemcích, což způsobuje při opravách problémy s přístupem. Stavba bude zčásti vymístěna z původní trasy, ze soukromých pozemků do komunikace, čímž dojde ke zkrácení trasy na celkových 654 metrů. Součástí stavby je přepojení všech 15 stávajících vodovodních přípojek na trase a připojení čtyř nových přípojek.

Investorem stavby je SVS. Stavba SVS proběhne v koordinaci s rekonstrukcemi sítí dalších správců infrastruktury a s městem Liberec, které zde naplánovalo opravu komunikace. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. dubna 2015. Vlastní stavební práce začaly v průběhu 15. týdne, dokončeny mají být podle schváleného harmonogramu do 31. července 2015.

Naše voda, plánek lokality SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace