SVS rekonstruuje vodovod v Cítolibech a Výsluní a kanalizaci ve Varnsdorfu

13. srpna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

mapa Varnsdorf

Další tři plánované investice spustila v těchto dnech Severočeská vodárenská společnost (SVS). Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

První z nich je rekonstrukce vodovodu v obci Cítoliby, v Chlumčanské ulici. Stávající vodovod byl uveden do provozu roku 1967, je uložený v betonové dlažbě a v zeleném pásu a je ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchový. V souběhu s vodovodem je vedena betonová kanalizace z roku 1965, která vhledem k dobrému stavu k rekonstrukci určena není. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. července 2014. Vlastní práce započaly v těchto dnech (32. týden). Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2014.

Další akcí je vybudování nové splaškové kanalizace ve Varnsdorfu v ulicích Turnovské a Havlíčkově, při níž dojde k odstranění nevyhovující kanalizační výusti DC 67 – Orlická. Z objektů v horní části Turnovské ulice, z objektů v Havlíčkově ulici mezi ul. Turnovská a Žižkova a z č. p. 3070 v Orlické ulici jsou odváděny odpadní vody bez přečištění na výusť DC 67, jež ústí do řeky Mandavy. Jde o jednotnou betonovou kanalizaci vnitřního průměru 300 mm z roku 1899, jež je ve špatném technickém stavu. SVS proto rozhodla o výstavbě nové splaškové kanalizace, která bude vedena v souběhu s původní jednotnou kanalizací – ta bude nadále sloužit jako dešťová. Splašky z objektů v uvedených ulicích poté budou odváděny kanalizační sítí k přečištění na místní čistírnu odpadních vod. Stavba byla zahájena v těchto dnech frézováním vozovek. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2014.

Do třetice zahajuje SVS rekonstrukci vodovodu ve městě Výsluní, v úseku mezi č. p. 39-161. Tamní vodovodní řad pochází z roku 1967, je veden v místní asfaltem prolité štěrkové komunikaci a je ve špatném technickém stavu, inkrustovaný a opakovaně poruchový. Také pro rekonstrukci v obci Výsluní je investorem SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 28. července 2014, stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny již do 31. srpna 2014.

Naše voda, plánek lokality Varnsdorf SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace