SVS rekonstruuje vodovod v Božíkově a kanalizaci v Hrádku

7. srpna 2015 | Rubrika: Nápoje a voda v potravinách , Podnikání s vodou a zákony

SVS - unnamed

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila rekonstrukci poruchového vodovodu v Božíkově v ulici U Zastávky a také rekonstrukci kanalizace v Hrádku n. N. Pod Ovčím kopcem. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodovod v Božíkově, což je místní část obce Zákupy, byl uveden do provozu roku 1979 a dnes je ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jeho výměně. Součástí stavby je napojení rekonstruovaného úseku na navazující řady a přepojení všech stávajících domovních vodovodních přípojek na trase. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem rekonstrukce vodovodu je SVS. Předpokládané zahájení stavebních prací je od 24. srpna 2015, stavba má být podle schváleného harmonogramu dokončena do 30. října 2015. Rekonstrukce vodovodu SVS proběhne v časové koordinaci s plánovanou investiční akcí města k obnově chodníků.

Také staticky narušená kanalizace v Hrádku nad Nisou, v ulicích Pod Ovčím kopcem a Příčné ve vlastnictví města je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka.  Potrubí je silně zkorodované, staticky narušené, místy části trub chybí a spoje jsou netěsné, takže vznikají kaverny – proto SVS rozhodla o rekonstrukci. Vodovod v této lokalitě z roku 2002 je v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžaduje. Závěrem proběhne obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Paralelně s touto stavbou běží na plné obrátky rekonstrukce kanalizace v sousední lokalitě, a to ve Slunečné ulici. Dle aktualizovaného harmonogramu prací bude tato stavba dokončena do 31. října 2015. Stavba Pod Ovčím kopcem byla zahájena předáním staveniště ke dni 6. srpna 2015, termín zahájení prací je stanoven od 17. srpna 2015, a podle schváleného harrmonogramu mají být práce dokončeny do 30. listopadu 2015.

Naše voda, plánek lokality (Hrádek) SVS

 

Související rubriky: Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace