SVS rekonstruuje vodojem v Kotvině a vodovod v části Liberce

Aktualizováno 7. září 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS vodojem Kotvina

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Chomutovsku rekonstrukci nevyhovujícího vodojemu v Kotvině a v městské části Vratislavice nad Nisou v Liberci rekonstrukci nevyhovujícího úseku vodovodu v ulici Zámecký vrch. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodojem Kotvina byl vybudován v 70. letech. Jde o jednokomorový zemní železobetonový vodojem, do kterého je voda dodávána z prameniště, jež sestává z 11 jímacích studní a dvou zářezů. Vydatnost vodního zdroje je malá, závislá na srážkách, proto je vodojem pravidelně doplňován z cisteren. Kvalita vody se výrazně zhoršuje v období jarního tání a přívalových dešťů, kdy je provoz místního vodovodu zajišťován výhradně cisternami. V rámci investiční akce SVS dojde k  rekonstrukci stavební i technologické stránky vodojemu. Po stavební stránce dojde k sanaci odkryté výztuže a nesoudržné omítky, k očištění a novým hydrofobním nátěrům vnitřních omítek a k protiskluzovým nátěrům podlahy, k výměně dožilých luxferů a zkorodovaných dveří. Budou doplněna odvětrávací opatření objektu. Co se týče technologie, budou vyměněna všechna původní zkorodovaná a inkrustovaná potrubí a armatury. Do prostoru vstupu vodojemu bude vyvedeno přítokové potrubí a na něm bude osazena technologie pro odstranění zákalu, konkrétně šest filtračních jednotek uspořádaných ve dvou bateriích řazených za sebou po třech filtrech. Veškeré použité materiály budou mít atest pro styk s pitnou vodou. Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena předáním staveniště 8. září 2016. Stavební práce budou zahájeny bezprostředně poté a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2016.

Vodovod v ulici Zámecký vrch pochází z let 1971 a 1974 a je v havarijním stavu, silně zkorodovaný a inkrustovaný, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Součástí stavby je přepojení stávajících dvou domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na navazující řady. Investorem stavby je SVS. Stavební práce byly právě v těchto dnech zahájeny, a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 15. října 2016.

Podle generálního ředitele SVS Bronislava Špičáka je obnova vodohospodářského majetku trvale v centru zájmu SVS. „Z letošní částky na investice 1,27 miliardy korun dáváme téměř 80 procent, konkrétně 992 milionů korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti,“ zdůrazňuje Špičák.

Naše voda, plánek lokality (Kotvina) SVS

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace