SVS rekonstruuje vodohospodářský majetek v Liberci i Teplicích

Aktualizováno 27. dubna 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

SVS Sobědruhy

Severočeská vodárenská společnost (SVS) odstraní v teplické městské části Sobědruhy nevyhovující kanalizační výúsť a zahájí rekonstrukci vodovodu a kanalizačních šachet v Liberci, v Oblačné ulici. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Jednotná kanalizace v lokalitě Sobědruhy odvádí odpadní vody od 18 obyvatel v ulici U Zámečku výústí TP 09 bez přečištění do bezejmenné mělké strouhy u železniční trati Ústí nad Labem – Teplice, což je z hlediska legislativy nevyhovující stav. V rámci investiční akce SVS dojde proto k realizaci opatření, kdy budou odpadní vody z ulice U Zámečku podchyceny novou kanalizační šachtou a svedeny novým úsekem kanalizace do kanalizačního systému města zakončeného na ČOV Bystřany. Stávající kanalizační výusť bude zazděna a nevyužitý úsek kanalizace v délce osmi metrů bude zaplaven cementopopílkovou směsí. Investorem stavby je SVS. Stavební práce mají začít v těchto dnech, a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. května 2016.

Stávající vodovodní řad v Oblačné ulici v Liberci pochází z roku 1954 a je značně poruchový. Stoka v téže ulici je sice ve vyhovujícím technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka, ale revizní kanalizační šachty jsou staticky narušené a potřebují rekonstrukci – proto SVS rozhodla o jejich současné rekonstrukci s vodovodem. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 13 domovních vodovodních přípojek a sanace 16 revizních kanalizačních šachet na trase. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 1. dubna 2016. Stavební práce budou zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2016.

Naše voda, plánek lokality (Sobědruhy) SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace