SVS rekonstruuje velmi poruchový vodovod v obci Kryry

4. listopadu 2013 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

vodovodni trubky3

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Lounsku další letošní plánovanou investiční akci a to rekonstrukci poruchového vodovodu v Kryrech. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodovodní řad v části ulice Hluboká cesta je z litiny vnitřního průměru 80 mm. Vodovod vedený v komunikaci byl uveden do provozu roku 1968. Dnes je ve špatném technickém stavu – jeho inkrustace je přes 30%, což způsobuje poruchy. V těsném souběhu s vodovodem se nachází kanalizace z roku 2011, která je ve vlastnictví města Kryry.

Nově bude pro vodovod použito potrubí z polyetylénu průměru 90 mm v celkové délce 301,4 metrů. Vedení trasy se rekonstrukcí nezmění. Součástí stavby bude přepojení všech stávajících 21 vodovodních přípojek. Stavba je koordinována s městem Kryry, které zde plánuje jako svou investiční akci rekonstrukci komunikace. Rekonstrukce vodovodu do budoucna zajistí bezproblémové zásobování pitnou vodou pro přibližně 60 připojených obyvatel.

Investorem rekonstrukce vodovodu je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 20. září 2013 zhotoviteli, který následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a výkopová povolení. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 18 staveb za 46 milionů Kč bez DPH.

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace