SVS rekonstruuje poruchové vodovody v Žíželicích a Jetřichovicích

28. listopadu 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

SVS - opravy infrastruktury - 3

Severočeská vodárenská společnost (SVS) pokračuje v plánovaných rekonstrukcích vodovodů také na Lounsku a ve Vysoké lípě. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Na Lounsku jede o výměnu litinového vodovodního řadu o vnitřním průměru 100 a 80 mm z roku 1974, který zajišťuje dodávku pitné vody v obci Žiželice. Voda je do obce dopravována z vodojemu Žiželice o objemu 100 m3. Vodovod je v nevyhovujícím technickém stavu a často poruchový. Vodovodní řad je veden v hloubce do 2 m v nezpevněném terénu v úseku cca 50 m dlouhém před Obecním úřadem, dále je veden ve zpevněném terénu (pod silnicí I. třídy, pod místní komunikací a chodníkem).

Nově bude pro vodovod použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 80 mm v celkové délce 268,3 metrů. Vedení trasy se rekonstrukcí nezmění. Stavba bude provedena z převážné části pomocí bezvýkopové technologie, jen kratší úsek bude proveden v otevřeném paženém výkopu. Její součástí bude přepojení stávajících 8 vodovodních přípojek a výměna 4 hydrantů. Rekonstrukce vodovodu přispěje do budoucna k bezproblémové dodávce pitné vody pro cca 415 obyvatel zásobovaných v obci z veřejného vodovodu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 1. října 2013 zhotoviteli. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. prosince 2013.

Také na Děčínsku probíhá rekonstrukce poruchového vodovodu  – v Jetřichovicích – Vysoké Lípě. Stávající zásobní řad z vodojemu ve Vysoké Lípě byl uveden do provozu v letech 1950 a 1955. Byl z azbestocementu vnitřního průměru 60 mm. Řad vede po kraji místní komunikace, volným terénem a v krajnici silnice z Jetřichovic do Hřenska. Slouží k zásobování přibližně tří čtvrtin obyvatel Vysoké Lípy a několika penziónů a ubytoven. Byl již ve špatném technickém stavu, zarostlý a poruchový, takže docházelo k přerušování dodávek vody pro obyvatele. Nově bylo použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu PE-HD o vnitřním průměru 80 mm v délce 379,6 metrů. Stavba byla provedena ve stávající trase v otevřeném paženém výkopu. Rekonstruovaný vodovod ve Vysoké Lípě zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou pro přibližně 65 připojených obyvatel.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 1. října 2013. Stavební práce finišují a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. prosince 2013.

Naše voda, foto SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace