SVS rekonstruuje v Litvínově další poruchovou kanalizaci

16. listopadu 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

SVS - opravy 2 - Chomutov, Prokopova, Daliborova 001

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí rekonstrukci poruchové kanalizace v Litvínově, v ulici Chemiků. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající koncová větev kanalizace v litvínovské ulici Chemiků je z betonu a kameniny o vnitřním průměru 300 mm. Stoka uložená v hloubce kolem 4 metrů pochází z roku 1973. Odvádí odpadní vody z činžovního domu. Betonová část stoky je v nevyhovujícím technickém stavu z důvodu koroze (nad 50%), prasklin a děr, v důsledku čehož vznikají kaverny. Vodovod v této ulici není v souběhu s kanalizačním řadem a rekonstrukci nevyžaduje. V rámci investiční akce SVS bude použito potrubí z kameniny o vnitřním průměru 300 mm v délce 63,4 metrů. Přepojeno bude všech 5 stávajících kanalizačních přípojek. Rekonstrukce bude provedena v původní trase v otevřeném paženém výkopu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. září 2013 zhotoviteli. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení započaly vlastní výkopové práce. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 18. prosince 2013.

Nový úsek kanalizace v Litvínově v ulici Chemiků zajistí do budoucna bezproblémové odvádění odpadních vod od přibližně 65 připojených obyvatel.

Naše voda, foto SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace