SVS rekonstruuje kanalizaci a vodovod v Teplicích

2. července 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

SVS - opravy infrastruktury - 2

Severočeská vodárenská společnost (SVS) pracuje v současné době mimo jiné na souběžné rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Teplicích, v Duchcovské ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Rekonstruovaný úsek vodovodu a kanalizace v Duchcovské ulici u nemocnice zajistí do budoucna bezproblémovou dodávku pitné vody pro přibližně 1500 připojených obyvatel této lokality.

Stávající betonová kanalizace vejčitého profilu 400×600 mm a 500×750 mm v Duchcovské ulici je ve špatném technickém stavu. Stoka je značně zkorodovaná, místy jí chybí boky a dno. V souběhu s ní je ve vzdálenosti 1-2 m veden litinový vodovod průměru 100 mm z roku 1960, opakovaně poruchový. SVS proto rozhodla, že kanalizace a vodovod budou rekonstruovány souběžně a úsporně, v rámci jednoho výkopu. Kanalizace a vodovod jsou vedeny v komunikaci, kde jsou parkovací zálivy střídavě s nezpevněným zeleným povrchem.

Nově bude pro vodovod použito potrubí z litiny o průměru 100 mm v délce 302,2 metrů. Pro kanalizace se použije potrubí z betonu 500×750 mm s čedičovou vystýlkou v délce 230 metrů. Součástí stavby je přepojení vodovodních a kanalizačních přípojek na trase a propojení na stávající kanalizační a vodovodní síť. Závěrem bude provedena obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. června 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2013. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 15 staveb za celkových 74 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres – tj. včetně strategických – je letos 97 milionů korun.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace