SVS rekonstruuje kanalizaci a vodovod v Děčíně

24. března 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

kanalizace Děčín

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje rekonstrukci 112 let staré kanalizace a vodovodu v Děčíně, Drážďanské ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající jednotná kanalizace z roku 1902 v Drážďanské ulici je v havarijním stavu, jak prokázala kamerová prohlídka. Došlo k celkové korozi betonových trub a vrůstání kořenů stromů. Kanalizace je vedena ve velmi svažitém terénu v místní komunikaci, která je využívána pro dopravu MHD směr Jalůvčí – Děčín. V souběhu s ní je veden ocelový vodovod průměru 100 mm z roku 1936. Dožilý vodovod je v posledních letech opakovaně poruchový, bude proto rekonstruován současně s kanalizací. V rámci investiční akce SVS bude pro kanalizaci nově použito kameninové potrubí o vnitřním průměru 300 mm v délce 440 metrů. Bude přepojeno všech 17 stávajících kanalizačních přípojek na trase. Součástí stavby je osazení 14 revizních šachet.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena předáním staveniště 17. února 2014. Následně zhotovitel zajišťoval výkopové povolení, a schválení a zřízení dopravního značení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací. Vlastní práce budou zahájeny v průběhu 14. Týdne, stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. října 2014.

Naše voda, ilustrační mapa SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace