SVS rekonstruuje kanalizaci a vodovod v Cítolibech

Aktualizováno 5. září 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS Cítoliby

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Lounsku ve dvou etapách rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v městysi Cítoliby, v Zeměšské ulici a okolí. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

První etapa: Stávající kanalizační stoka v Zeměšské a Dvořákově ulici z roku 1965 je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka – vykazuje korozi místy nad 50 %, praskliny a díry ve dně, v důsledku čehož vznikají kaverny. V souběhu s kanalizací ve vzdálenosti 1 – 2 metry od ní je vodovod z polyetylénu vnitřního průměru 50 a 25 mm z roku 1967, který bude rekonstruován zároveň s kanalizací. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 13 domovních vodovodních přípojek, 21 domovních kanalizačních přípojek a čtyř přípojek uličních vpustí. Druhá etapa: V části Zeměšské ulice u obecního úřadu vyžaduje rekonstrukci vodovod z roku 1967 z azbestocementu, a část souběžně vedené betonové kanalizace z roku 1965. V tomto úseku dojde k přepojení 14 stávajících domovních vodovodních přípojek a k rekonstrukci šesti kanalizačních šachet.

Investorem staveb je SVS. Stavební práce byly zahájeny ve 32. týdnu a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2016.

Naše voda, plánek lokality SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace