SVS rekonstruuje kanalizaci a vodovod v České Lípě

Aktualizováno 1. listopadu 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

SVS - opravy infrastruktury - 1

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí další letošní rekonstrukci kanalizace a vodovodu – nyní v České Lípě, Masné ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodovod v Masné ulici pochází z roku 1926. Jde o litinový řad vnitřního průměru 50 mm, který je dnes vlivem stáří silně inkrustovaný a poruchový. V souběhu vede kanalizační stoka z roku 1960, která odvádí splaškové i dešťové vody od nemovitostí a uličních vpustí v Masné ulici. Potrubí netěsní a je nekapacitní, navíc s nátokem balastních vod. Jde o betonové potrubí vnitřního průměru 300 mm a kameninu vnitřního průměru 300 mm a 250 mm. SVS rozhodla o rekonstrukci kanalizace a vodovodu v rámci jedné akce.

Stávající kanalizace bude nahrazena potrubím z kameniny o vnitřním průměru 300 mm v délce 77 metrů. Součástí stavby bude přepojení 24 stávajících kanalizačních přípojek na trase. Pro vodovod se nově použije potrubí z polyetylénu o průměru 63 mm v délce 109 metrů. Přepojeno bude 7 stávajících vodovodních přípojek. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 24. září 2013 zhotoviteli, který následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a výkopová povolení. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. prosince 2013.

Naše voda, foto SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace