SVS rekonstruuje kanalizaci a vodovod v České Kamenici

7. března 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

opravy infrastruktury - 5

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Děčínsku další plánovanou investiční akce roku 2014 – rekonstrukci historické kanalizace a vodovodu v České Kamenici, v Kostelní ulici a okolí. Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Podle generálního ředitele SVS Bronislava Špičáka dává SVS z celkové letošní částky na investice 1,25 miliardy celkem 75 procent, tj. objem téměř 950 milionů korun, na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. „Rekonstruovaná kanalizace a vodovod v České Kamenici zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou i odvádění odpadních vod pro přibližně 250 připojených obyvatel. Rekonstrukci kanalizace i vodovodu provedeme zčásti v rámci jednoho výkopu, zčásti samostatně bezvýkopovou metodou,“ podotýká Špičák.

Stávající koncová větev jednotné kanalizace zajišťuje odvádění splaškových i dešťových vod z ulice Kostelní, Mlýnské a z části ulice Tovární. Betonová stoka z roku 1910 je vlivem stáří ve špatném technickém stavu. Potrubí je zkorodované nad 50 %, popraskané a místy chybí dno, takže vznikají kaverny. Stávající vodovodní řad v Kostelní ulici zajišťuje nejen zásobování přilehlých objektů, ale i zokruhování distribučního systému města. Litinový řad z roku 1924 vykazuje značnou inkrustaci. Kvůli svému technickému stavu a souběhu s kanalizací bude zrekonstruován současně s ní.

V rámci investiční akce SVS bude rekonstrukce řešena částečně v souběhu kanalizace a vodovodu, částečně jen vodovod. V souběhu bude v otevřeném paženém výkopu pro kanalizaci nově použito kameninové potrubí o vnitřním průměru 400 mm v délce 127,24 metrů. Pro vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu o průměru 90 mm v délce 109 metrů. Budou přepojeny stávající vodovodní a kanalizační přípojky, uliční vpusti a zrekonstruovány kanalizační šachty na trase. Samostatně bude provedena jen část rekonstrukce kanalizace, propoj na stávající kanalizaci v Janáčkově ulici. Tento úsek bude proveden bezvýkopovou technologií – zasunutím potrubí z vysokohustotního polyetylénu o průměru 400 mm v délce 4,54 metru po původního betonového potrubí o vnitřním průměru 500 mm. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 6. března 2014. V tuto chvíli zhotovitel zajišťuje veškerá potřebná povolení, tj. schválení a zřízení dopravního značení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, a rozhodnutí o částečné či úplné uzavírce vč. souvisejících objízdných tras. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2014.

Naše voda, ilustrační foto SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace